sobota, 26 listopada 2011

Anemia niejedno ma imię

Anemia niejedno ma imię

Autorem artykułu jest Arkadiusz

Słowo anemiczny zagościło już na stałe w naszym codziennym języku. Ale co to w ogóle jest anemia? Okazuje się, że jest to zjawisko bardzo zróżnicowane, a wywoływać je może wiele różnych czynników.
Anemia to inaczej niedokrwistość, czyli zbyt mała liczba czerwonych krwinek.

Czerwone krwinki (erytrocyty) zawierają czerwony barwnik – hemoglobinę, dzięki któremu wiążą one tlen i przenoszą go z płuc do tkanek. Transportują one także dwutlenek węgla w kierunku przeciwnym. Niedokrwistość może być łatwo zdiagnozowana, a badaniem które się w tym celu wykonuje jest tzw. morfologia krwi. Oprócz morfologii pomocne może być wykonanie różnych badań dodatkowych.

Najczęściej występującym rodzajem niedokrwistości jest anemia wywołana brakiem żelaza. Przyczyny braku żelaza mogą być rozmaite: niewystarczająca jego ilość w diecie, różnorodne choroby powodujące albo osłabione wchłanianie żelaza w jelitach albo nadmierną jego utratę z organizmu. Do niedoboru prowadzić może także podwyższone zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek, mające miejsce podczas szybkiego wzrostu, a także ciąży. Obok zmniejszonej liczby erytrocytów, w tym rodzaju niedokrwistości stwierdza się także: zmniejszone stężenie hemoglobiny, zmniejszenie rozmiaru erytrocytów (spada wskaźnik MCV – średnia objętość krwinki czerwonej, a także MCH - średnia zawartość hemoglobiny w erytrocycie), spadek stężenia żelaza w surowicy, wzrost stężenia transferyny (białko transportujące żelazo) i obniżenie stężenia ferrytyny.

Do niedokrwistości prowadzić może również niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego. Anemia rozwijająca się w tym przypadku nosi nazwę megaloblastycznej - erytrocyty są powiększone (wzrasta wskaźnik MCV). Przy tym rodzaju anemii, zmniejszeniu może także ulec liczba płytek krwi. Niedobór powyższych witamin może być spowodowany zarówno zbyt małą ich zawartością w pożywieniu, jak i pewnymi schorzeniami, powodującymi ich osłabione wchłaniania w jelicie.

Innym rodzajem anemii jest niedokrwistość hemolityczna. Jest ona skutkiem przyspieszonego niszczenia erytrocytów. Krwinki czerwone powstają w czerwonym szpiku kostnym, a po mniej więcej 120 dniach są usuwane z krążenie przez śledzionę oraz wątrobę i niszczone. Gdy czas życia erytrocytu ulegnie skróceniu, może się pojawić niedokrwistość hemolityczna. Podczas tego schorzenia dochodzi zwykle do podwyższenia stężenia bilirubiny (związek powstający w wyniku rozpadu hemoglobiny) raz żelaza w surowicy.
Należy wspomnieć jeszcze przynajmniej o jednym rodzaju anemii: niedokrwistości aplastycznej. Polega ona na zahamowaniu wytwarzania wszystkich rodzajów krwinek w szpiku kostnym. Może być ona wywołana przez czynniki uszkadzające szpik kostny.

Dzięki automatyzacji badania morfologii krwi, rutynowo oznacza się teraz wiele parametrów. Oprócz liczby poszczególnych krwinek, wyniki badań obejmują także dodatkowe parametry: MCV, MCH, MCHC, RDW. Pozwala to na szybszą i pewniejszą diagnozę. 
---
Więcej informacji na stronie:
Jak interpretować wyniki badań
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz